Stručná historie KF-07-06 Jeseník

Krátce po skončení II.světové války byl ve Frývaldově ustaven filatelistický spolek,který měl asi l0 členů pod vedením pánů Vaďury a Dřínka.. V roce l947 bylo městoFrývaldov přejmenováno na Jeseník. Stalo se tak 1.7.l947. Po reorganizaci filatelistického hnutí se ze spolku stal “Filatelistický kroužek” při n.p.Arandar Jeseník,při kterém pracovaly i tři kroužky mladých filatelistů. Počet dospělých členů se v té době rozrostl až na l3O. Několik členů se věnovalo intenzivně výstavnictví . Byly organizovány výstavy. Tuto tradici převzal později po další reorganizaci i Klub filatelistů Jeseník.Od roku l987 začal klub organizovat korespondenční aukce, které přinesly klubu finanční prostředky a také začaly být vydávány známkové sešitky, které dnes najdeme i v cizích katalozích.Díky těmto činnostem získal klub finanční prostředky, které využívá ve prospěch svých členů. Především vedení klubu připravuje pro své členy tematické zájezdy na velké výstavy / na př. v roce 2000 členové klubu navštívili výstavy Brno 2000 a Wipa Vídeň/.Aktivitu klubu podporují pravidelné nedělní schůzky s účastí 2O i více členů.Předsedou klubu je pan Jan Kroupa

Zpět